29 Aralık 2016 Perşembe

j o s é   s a r a m a g o   m ü z e s i  
/  
j o s é   s a r a m a g o   m u s e u m uygar asan
lizbon, mart 201619 Temmuz 2016 Salı


f e r n a n d o   p e s s o a

müze ev 
uygar asan, mart 2016, lizbon

ilk yayımlandığı yer:
kitap-lık dergisi, sayı: 185, mayıs-haziran 2016

fotoğraflar, anita sezgener'in
"Pessoa'nın müze evine hayali eklentiler"
başlıklı yazısına eşlik etmişlerdir…

1 Temmuz 2016 Cumam u s e u    c o l e ç a o    b o r a r d o

lizbon / belem
u.a. mart 2016

not:
tam karşıdaki müzenin girişine konumuş olan heykel
jean dubuffet'nin…
29 Mayıs 2016 Pazar

11 Mayıs 2016 Çarşamba
Vito Acconci
YENİDEN
(burada)(     )(    )
(           )(orada)(                      )
(     )(             )(orada burada ve buradayı söylerim)
(                      )(Söylemem şimdi)(                )
(Söylemem onu şimdi)(                )(                      )
(                   )(hemen ve oradayı söylerim)(     )
(                            )(              )(oradayı söyle)
(      )(Söylemem o zaman)(                        )
(Söylemem, o zaman, bunu)(              )(           )
(                        )(o zaman söylerim)(          )
(        )(          )(orada burada)
(            )(önce burada)(              )
(Saniyesinde söyledim buradayı)(          )(               )
(                  )(Konuşmuyorum ilkin)(       )
(                  )(        )(hemen)
(         )(işte oldu)(                   )
(Söyleyemem neler olduğunu)(        )(                   )
(                      )(Söylemeye devam etmeyeceğim)(      )
(                   )(                  )(oradadır)
(      )(Söylemek değil bu)(                  )
(Söylediğim bu değil)(                 )(          )
(                 )(burada aşağıda)(                  )
(         )(             )(Aşağılamam)
(                 )(kelimelerimin altında)(                )
(müzakere edilebilir)(             )(       )
(                )(hepsi orada)(              )
(        )(        )(Hepsini söylemem)
(              )(tüm söylediğim bu)(    )

çeviren: u.a.

ilk yayımlandığı yer: kiç kurusu fanzin (mayıs 2016)
yayıma hazırlayan: mustafa berkay ışık


7 Mayıs 2016 Cumartesişöyle demiş deleuze: “… Hayran olunan şeyi dile getirmek, 
yoksa nefret edilen şeyle savaşmak değil. Yermek için 
yazmak, yazmanın en alçak düzeyi…” agamben de “gelmekte 
olan ortaklık”da şöyle diyor: “sahici olanla ilgili her olumlama… 
sahici olmayanı başka bir yere itme etkisi yapar…”u.a.

3 Nisan 2016 Pazarl é o n    t ü t ü n c i y a namasya doğumlu léon tütünciyan'ın ilginç işlerini az da olsa 
biliyordum, ama ilk kez orjinal bir işiyle karşılaştım; çok sevindim…


léon tütünciyan, isimsiz, 1929
museu coleçao borardo
belem / lizbon


foto: 
u. a  
mart 2016


28 Mart 2016 Pazartesis u   m ü z e s i
.
.
.
water museum

(muzeu da agua)                                    1990 yılında avrupa konseyi müze ödülü almış çok özel, kendine özgü    bir müze "su müzesi"; o çok sevdiğim kendine ait bir  bakışı ve kişiliği olan 
                                         küçük müzelerden… müzenin güzelliğine ek bir de sürpriz vardı içeride  wim wenders'in "in broad daylight, even the sounds shine" başlıklı 
28 fotoğraflık sergisi, keyfimiz ikiye katlandı… 
                                                                                                                                                           u. a. 
                                                                                                                                                mart 2016

27 Ocak 2016 Çarşamba

s  u  s  t  u  k
ç  o  k  t  u  l  a  r  . . . 
6 Ocak 2016 Çarşamba “insanlar yaşadıkları ortama su hayvanları aracılığıyla bağlıdırlar.”  
ya da bora başkan için notlar  *
1.
‘olay’la karşılaşan da “olay” çıkartan da içi dışa katlar,
dışı içe. bükülmeler, kat(lan)malar, içe (ç)ekmeler, 
erimeler, burk(ul)malar, kendine sürtüşmeler, 
hücrenin “fark”a açılımı...


2.
frederick kiesler, “Makina-çağı evleri parçalanmış bölmelerdir,
bir kutu yanında bir başka kutu… der “Sonsuz Ev”de **, 
“Sonsuz Ev”de “mekan süreklidir.” 
bora başkan’ın müthiş çizimleri kiesler’e de constant nieuwland’a da bu anlamda komşudur. 
ayrıca kiesler’in bize 
“kaygılanmayın” dediği “mahremiyet” bora başkan’ın 
çizimlerinin sonsuz zemininde de yoktur, 
“mahremiyet” dışlanmıştır; 
her şey açıkta’dır, ‘bura’da ve ‘şimdi’ de.

3.
figürler çok az temas halinde, nerdeyse yok denecek kadar. 
onları 'bura’ya bu zemine iten somut bir baskının izleri yok, 
onları buraya getiren 'fırlatılmışlık'tır.


4.
bedenler olmuş olanın sürmekte olanın izlerini taşıyorlar. 
beden bir şeye örneğin bir baskıya, basınca mı 
maruz kaldığı için formlar böyle yoksa şimdi burada oluş’un  başladığının, 
sürdüğünün izleri mi bu çizimler.
bahsettiğim baskının, basıncın kanıtı verili değil. 
cevap, ne zaman başladığını bilemediğimiz ama 
sürmekte olduğunu gördüğümüz şimdi'de. bu anlamda 
bora başkan’ın çizimlerinde zaman hep oluş’un sürdüğü şimdi’dir.
5.
bora başkan’ın çizimlerinde mekan resmin zemin’idir. amorf formları kapatırsanız 
resim monokrom ve soyutdur.

6.
yazı ve çizim, oluş’un ıstıraplı niteliği

7.
dérive, psikocoğrafya
  
8.
yves tanguy, yüksel arslan, bacon, âşinalığını konuşuyorlardır şimdi komşularının.

9.
fırlatılmışlık… 

10.
bora başkan’ın çizimlerinde küp, fırlatılmışın açık’lık'taki 
nihayeti değil sorulu ‘lichtung’udur.

11.
sürgünde bükülüş

12.
kaos’un ortasında bir tabula rasa özlemidir bora başkan’ın çizimlerinde zemin.

13.
her amorf  kendi içinde bir akışı imler. bu akışın temasa götüreceğine dair çok az ipucu vardır. 
tekillik, öznellik  
hep korunacak gibidir, yeni bir bedende, bedenle.

14.
barok’un ‘kıvrım’ı, leibniz’in ‘kıvrım’ı, mallarme’nin 
‘kıvrım’ı, boulez’in ‘kıvrım’ı, deleuze’ün ‘kıvrım’ı…

15.
nehemiah grew londra’da , john lizars, edinburg’da,
arnold dodel zürih’te, ernst haeckel jena’da, 
gaz lambasında çalışıyorlar ve artık şimdi uzakta değiller. 
bora başkan bunu kendiliğinden biliyor, şimdi’de…

16.
bir  ‘ulex europaeus’ büyümektedir, bir ‘yer’siz’likte …

17.
bora başkan’ın çizimlerinde zemin tuval değildir..


18.
örneğin moriz von miller, 1846’da haritalarla uğraşırken 
biri yeni kağıtlar yaymaktadır toprağın üzerine, 
harita'sız'laştırma…


19.
 “yaban makinsan”, sur/face machineers” sonrası değildir, devamıdır, 
farkla…


bora başkan, yaban makinsan, (24 aralık 2015 – 13 şubat 2016)
sergisi çerçevesinde yayımlanan kitaptan: "paranın el değiştirmesi üzerine"
koordinasyon: ılgın deniz akseloğlu
amerikan hastanesi, operation room
 * *
frederick kiesler, “sonsuz ev: insan yapımı bir kosmos”
sürrealizm mimarlık, s. 494, çeviren: nur altınyıldız artun  
u y g a r   a s a n

yazı, 6 ocak 2016;
fotoğraflar, 5 ocak 2016.