6 Ocak 2016 Çarşamba “insanlar yaşadıkları ortama su hayvanları aracılığıyla bağlıdırlar.”  
ya da bora başkan için notlar  *
1.
‘olay’la karşılaşan da “olay” çıkartan da içi dışa katlar,
dışı içe. bükülmeler, kat(lan)malar, içe (ç)ekmeler, 
erimeler, burk(ul)malar, kendine sürtüşmeler, 
hücrenin “fark”a açılımı...


2.
frederick kiesler, “Makina-çağı evleri parçalanmış bölmelerdir,
bir kutu yanında bir başka kutu… der “Sonsuz Ev”de **, 
“Sonsuz Ev”de “mekan süreklidir.” 
bora başkan’ın müthiş çizimleri kiesler’e de constant nieuwland’a da bu anlamda komşudur. 
ayrıca kiesler’in bize 
“kaygılanmayın” dediği “mahremiyet” bora başkan’ın 
çizimlerinin sonsuz zemininde de yoktur, 
“mahremiyet” dışlanmıştır; 
her şey açıkta’dır, ‘bura’da ve ‘şimdi’ de.

3.
figürler çok az temas halinde, nerdeyse yok denecek kadar. 
onları 'bura’ya bu zemine iten somut bir baskının izleri yok, 
onları buraya getiren 'fırlatılmışlık'tır.


4.
bedenler olmuş olanın sürmekte olanın izlerini taşıyorlar. 
beden bir şeye örneğin bir baskıya, basınca mı 
maruz kaldığı için formlar böyle yoksa şimdi burada oluş’un  başladığının, 
sürdüğünün izleri mi bu çizimler.
bahsettiğim baskının, basıncın kanıtı verili değil. 
cevap, ne zaman başladığını bilemediğimiz ama 
sürmekte olduğunu gördüğümüz şimdi'de. bu anlamda 
bora başkan’ın çizimlerinde zaman hep oluş’un sürdüğü şimdi’dir.
5.
bora başkan’ın çizimlerinde mekan resmin zemin’idir. amorf formları kapatırsanız 
resim monokrom ve soyutdur.

6.
yazı ve çizim, oluş’un ıstıraplı niteliği

7.
dérive, psikocoğrafya
  
8.
yves tanguy, yüksel arslan, bacon, âşinalığını konuşuyorlardır şimdi komşularının.

9.
fırlatılmışlık… 

10.
bora başkan’ın çizimlerinde küp, fırlatılmışın açık’lık'taki 
nihayeti değil sorulu ‘lichtung’udur.

11.
sürgünde bükülüş

12.
kaos’un ortasında bir tabula rasa özlemidir bora başkan’ın çizimlerinde zemin.

13.
her amorf  kendi içinde bir akışı imler. bu akışın temasa götüreceğine dair çok az ipucu vardır. 
tekillik, öznellik  
hep korunacak gibidir, yeni bir bedende, bedenle.

14.
barok’un ‘kıvrım’ı, leibniz’in ‘kıvrım’ı, mallarme’nin 
‘kıvrım’ı, boulez’in ‘kıvrım’ı, deleuze’ün ‘kıvrım’ı…

15.
nehemiah grew londra’da , john lizars, edinburg’da,
arnold dodel zürih’te, ernst haeckel jena’da, 
gaz lambasında çalışıyorlar ve artık şimdi uzakta değiller. 
bora başkan bunu kendiliğinden biliyor, şimdi’de…

16.
bir  ‘ulex europaeus’ büyümektedir, bir ‘yer’siz’likte …

17.
bora başkan’ın çizimlerinde zemin tuval değildir..


18.
örneğin moriz von miller, 1846’da haritalarla uğraşırken 
biri yeni kağıtlar yaymaktadır toprağın üzerine, 
harita'sız'laştırma…


19.
 “yaban makinsan”, sur/face machineers” sonrası değildir, devamıdır, 
farkla…


bora başkan, yaban makinsan, (24 aralık 2015 – 13 şubat 2016)
sergisi çerçevesinde yayımlanan kitaptan: "paranın el değiştirmesi üzerine"
koordinasyon: ılgın deniz akseloğlu
amerikan hastanesi, operation room
 * *
frederick kiesler, “sonsuz ev: insan yapımı bir kosmos”
sürrealizm mimarlık, s. 494, çeviren: nur altınyıldız artun  
u y g a r   a s a n

yazı, 6 ocak 2016;
fotoğraflar, 5 ocak 2016.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder